آناتومی مفصل هیپ

1

آناتومی مفصل هیپ
مفصل هیپ یک مفصل سینوویال می باشد وبه صورت گوی و کاسه ای است، که سراستخوان فمور در حفره استابولوم در حال حرکت است می باشد .
هرفمور به وسیله لیگامان ترس به کف استابولوم فیکس می باشد وبه وسیله غضروف ها و الیاف لیفی به نام لبروم هد و استابولوم احاطه شده اند.
استخوان فمور دارای هد وگردن ، تروکانتربزرگ و کوچک ، فضایی به نام اینترتروک ، کالکار، فضایی به نام پری فورمیس ، خطی به نام لاین اسپارا می باشد
مفصل ران
یک مفصل گوی و کاسه ای است که در هردو سمت عضروف مفصلی دارد. ثبات ران بسیاربالا و بیشتر وابسته به عناصراستخوانی آن است. دورتادور لبه کاسه استابولوم رایک بافت سفید فیبروزی به نام لبروم پوشانده است وکل مفصل توسط کپسول مفصلی پوشیده شده است که به ثبات و حرکت مفصل کمک می کند . مفصل ران بدلیل شکل منحصربه فرد دارای دامنه حرکت بالایی بوده و امکان حرکات خم شدن ، صاف شدن ، دوریانزدیک شدن از خط وسط بدن ، چرخش داخلی و خارجی را می دهد .
استخوان هیپ
کمربند لگنی از دو استخوان بی نام تشکیل شده که دردوطرف با استخوان خاجی مفصل شده هر استخوان بی نام از سه قسمت بال ایلیوم ، اسکیوم و پوبیس تشکیل شده است که با هم یکی شده است . محل تلاقی این ۳قسمت استابولوم یا اصطلاحا کاسه مفصل ران را تشکیل می دهد که سراستخوان ران با آن متصل میشود
این حفره زاویه ۴۵درجه پایین دارد .حفره استابولوم توسط غضروف مفصلی به شکل نعل اسب وارونه پوشیده شده است.
درسمت پایین مفصل ران سراستخوان ران قرار دارد که باحفره استابولوم مفصل می شود . استخوان ران دارای تنه، گردن و سراستخوان ران و دوزائده تروکانتربزرگ و کوچک می باشد .
سروگردن با تنه ران زاویه حدود ۱۳۰درجه می سازد و همچنین گردن استخوان ران نسبت به محور عرضی استخوان ران ۱۵درجه قدام قرار میگیرد .
عضلات گلوتئالGluteal muscles
به عضلات گلوتئال عضلات سرینی هم می گویند. این ها سه عضله هستند؛ گاوتئوس ماگزیموس یا سرینی بزرگ ،گلوتئوس مدیوس یا سرینی متوسط و گلوتئوس مینیوس یا سرینی کوچک این عضلات دربالا به سطح پشتی استخوان بی نام میچسبند . این عضلات هستند که برحستگی های باسن را ایجاد میکنند
ابداکت شدن عضلات گلوتئال متوسط و کوچک موجب دورشدن ران از خط مرکزی بدن می شوند . این عضلات همچنین ران رابه سمت داخل می چرخاند . عضله گلوتئوس مینیومس مفصل ران را به داخل می چرخاندوعضله گلوتئوس مدیوس هم موجب چرخش داخلی وهم چرخش خارجی ران می شود .
عضله سرینی بزرگ یا گلوتئوس ماگزیموس موجب میشود مفصل ران باز میشود (وقتی سرپاایستاده اید مفصل ران شماباز است و وقتی دوزانونشسته هستید این مفصل خم شده است )
این عضله همچنین موجب چرخش خارجی مفصل ران میشود(وقتی سرپاایستاده اید وشصت های دوپا را از هم دورکرده اید و پاشنه هارابه هم نزدیک کرده اید در واقع هردو مفصل ران شما در وضعیت چرخش خارجی قرار گرفته اند)
انسان برای سرپاایستادن نیازبه عضلات گلوتئال قوی وبزرگ دارد .
اعصاب
مجموعه ای پیچیده ای از اعصاب که از شبکه کمری خاجی منشامی گیرندوظیفه عصب دهی حرکتی وحسی لگن که از خلف وقدام لگن و اندام تحتانی رابه عهده دارند
مفصل ران به سمت پایین حرکت کرده ومیسر خود را تانوک انگشتان پا ادامه می دهند.باتوجه به عصب دهی پیچیده وهم پوشانی مناطق توسط ریشه های عصب نخاعی دردارجاعی در اندام تحتانی و لگن نسبتا شایع است .
به طوریکه که گاها درد مفصل ران در زانو و حتی پایین تر از آن حس میشود .
عروق شریانی
شریان اصلی اندام تحتانی به نام شریان فمورال (رانی) از قدام مفصل ران در سمت داخل عضله ایلیوپسواس به همراه سیاهرگ همراه وارد ران میشود .
این شریان تنها منبع تغذیه وزنده ماندن اندام تحتانی است واهمیت بالاییدر نحوه جراحی و نیز در آسیب ها وشکستگی لگن دارد

گفتگو ها1 دیدگاه

پاسخ دهید