بیلیروبین متر نوزادان

0

حتما تا کنون شنیده ایده نوزادی دچار زردی (هیپربیلی ‌روبینمی = یرقان = ایکتر) شده است. علت ایجاد زردی بالا رفتن سطح بیلی روبین خون می باشد. برای سنجش میزان زردی نوزاد از دستگاهی به نام بیلی روبین متر استفاده می شود که در واقع بیلی روبین متر، بیلی روبین خون نوزاد را اندازه گیری می کند.
بیلی روبین متر
تست بیلی روبین (Bilirubin) برای تعیین میزان بیلی روبین – رنگدانه زرد مایل به نارنجی – در خون به کار می رود. بیلی روبین محصول جانبی طبیعی است که از تجزیه سلول های قرمز خون بدست می آید. در یک روند طبیعی، بیلی روبین توسط خون حمل شده و سپس وارد کبد می شود. بیلی روبین زیاد در خون ممکن است باعث آسیب کبدی یا بیماری شود.قبل از رسیدن به کبد، به عنوان محصول تجزیه سلول های قرمز خون، بیلی روبین، بیلی روبین غیر مستقیم نامیده می شود (unconjugated). هنگامی که در کبد ، بیشتر بیلی روبین متصل به قندهای خاصی می شوند تولید بیلی روبین مستقیم (conjugated) را می کنند. بیلی روبین مستقیم قبل از اینکه در نهایت در مدفوع ظاهر شود به صفرا وارد شده و در کیسه صفرا ذخیره می شود اگر میزان بیلی روبین مستقیم یا غیرمسقیم از حد طبیعی بالاتر باشد ممکن است انواع مختلفی از مشکلات کبدی را ایجاد کند. گاهی اوقات، بالا بودن میزان بیلی روبین ممکن است میزان افزایش تخریب سلول های قرمز خون (همولیز) را نشان دهد.
دستگاه بیلی روبین متر وسیله سنجش میزان زردی (یرقان) بوسیله تشخیص میزان بیلیروبین در سرم خون نوزاد و شیرخوارگان از طریق پوست (Transcutaneous) است. برای استفاده از این نوع وسیله سنجش، نیاز به نمونه گیری خون نمی باشد. در نتیجه هیچگونه درد و ناراحتی و یا خطر عفونت به باکتری نوزاد را تهدید نمی کند .این وسیله از فیبر نوری، قطعات فوتو الکترونیک و تکنولوژی SCM بهر میبرد. دستگاه به انتخاب کاربر به یکی از دو واحد mg/dL و micromol/L میزان بیلی روبین را روی صفحه نمایش نشان می دهد.
آموزش استفاده از بیلی روبین متر
بیلی روبین متر را ارائه می دهد.
مکانیسم اندازه گیری این دستگاه:
یک پرتو نوری به پوست نوزاد تابیده شده (معمولاٌ به پیشانی یا سینه نوزاد) و سپس نور برگشتی به دو پرتو جداگانه تفکیک می شود و توسط یک دتکتور اپتیکال اندازه گیری می شود.
البته بیلی تست در مانیتورینگ بیلیروبین نوزاد جای اندازه گیری سطح خونی آنرا نمی گیرد و در واقع یک تست اسکرین است و می تواند به شما بگوید وضعیت بیلیروبین نوزاد نگران کننده هست یا نه و موارد بیلیروبین بالا نادیده نماند. البته باید توجه کرد که برخی دستگاهای بیلی تست برای نزاد های با پوست تیره قابل استفاده نیست. به هر صورت در مواردی که بیلیروبین نوزاد کریتیکال است تنها روش مانیتورینگ بیلیروبین نوزاد اندازه گیری سطح خونی آن و گاهی متاسفانه هر یک ساعت یکبار است.
بیلی روبین متر
تست بیلی روبین ممکن است به دلایل مختلفی استفاده می شود و معمولا به عنوان بخشی از یک گروه تست های دیگر به منظور ارزیابی سلامت کبد انجام می شود. تست بیلی روبین ممکن است به دلایل زیر انجام شود:
میزان غلظت بیلی روبین خون از میزان جذب نور برگشتی بدست می آید.
زردی را مورد بررسی قرار می دهد – افزایش میزان بیلی روبین می تواند باعث زرد شدن سفیدی چشم و زردی پوست شما (یرقان) شود.
تعیین اینکه آیا انسدادی در مجاری صفراوی منتهی به کبد وجود دارد.
کمک به شناسایی و یا نظارت بر پیشرفت دیگر بیماری های کبدی، مانند هپاتیت می کند.
کمک به افزایش تشخیص تخریب سلول های قرمز خون می کند.
به تعیین چگونگی روند درمان کمک می کند
ارزیابی سمیت مواد مخدر مشکوک .
برخی از تست های مشترک که ممکن است همزمان با تست بیلی روبین انجام شود عبارتند از:
آلانین ترانس آمیناز (ALT)
این آنزیم عمدتا در سلول های کبدی یافت می شود، ALTکمک می کند تا بدن شما سوخت و ساز پروتئین را انجام دهد. به طور معمول، میزان ALTدر خون پایین است. زمانی که کبد آسیب میبیند ALTدر جریان خون منتشر شده و باعث افزایش میزان ALTدر خون می شود.
آسپارتات ترانس آمیناز (AST)
آنزیم ASTنقش مهمی در متابولیسم آلانین دارد که یک اسید آمینه است.ASTدر غلظت های بالا در سلول های کبدی وجود دارد. افزایش میزان ASTمی تواند نشان دهنده آسیب دیدگی کبد و یا بیماری باشد.
آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP)
آنزیم ALP در غلظت های بالا در کبد و مجاری صفراوی، همچنین در برخی بافت های دیگر یافت می شود. اگر میزان ALPبالاتر از میزان طبیعی باشد نشان دهنده آسیب دیدگی و یا بیماری کبدی است.
آلبومین و پروتئین کل.
میزان آلبومین ، یک پروتئین ساخته شده توسط کبد ، و پروتئین کلی نشان می دهد آیا کبد توانایی ساخت پروتئین مورد نیاز بدن به منظور مبارزه با عفونتها و انجام وظایف دیگر را دارد یا خیر. پایین تر بودن میزان آن از سطح نرمال ممکن است نشاندهنده آسیب کبدی و یا بیماری باشد.
شمارش کامل سلولهای خونی.
این تست جهت اندازه گیری اجزای مختلف و ویژگی های خون شما می باشد. اختلالات ممکن است بیماری کبد یا شکست غیر طبیعی سلولهای خونی را نشان دهد.
تستهای دیگری که ممکن است برای بررسی کبد مورد استفاده قرار گیرد عبارتند از:
گاما گلوتامیل ترنسفراز ( Gamma-glutamyltransferase (GGT
این تست جهت اندازه گیری میزان GGTدر خون بکار رود.‌ بالاتر از سطح نرمال بودن آن ممکن است آسیب دیدگی مجرای صفراوی و یا کبدی را نشان دهد.
لاکتات دهیدروژناز (LDH)
LDHآنزیمی است که در بسیاری از بافتهای بدن، از جمله کبد یافت می شود. سطح بالای LDHممکن است آسیب کبدی را نشان می دهد.
زمان پروترومبین (PT)
این تست جهت اندازه گیری زمان لخته شدن خون در پلاسما به کار می رود. افزایش PTممکن است آسیب کبدی را نشان دهد.
بیلی روبین متر
بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر روی میزان بیلی روبین اندازه گیری شده از طریق پوست در نوزادان ترم سالم
هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ماساژ درمانی بر روی میزان بیلی روبین اندازه گیری شده از طریق پوست در نوزادان ترم سالم میباشد که به صورت تصادفی یک سویه کور اجرا شده و معیارهای اصلی ورود به مطالعه شامل سن حاملگی ۳۷ هفته یا بیشتر، وزن بالای ۲۵۰۰ گرم ، تغذیه با شیر مادر وداشتن سن بعد از تولد کمتر از۱۲ ساعت در شروع مطالعه میباشد و معیارهای اصلی خروج از مطالعه شامل ابتلا به ناهنجاریهای مادرزادی ؛ سابقه بستری ویا تعویض خون در نوزادقبلی ؛داشتن علایم عفونت، داشتن سفال هماتوم ،تغذیه با شیر خشک ویا شواهدی به نفع ناسازگاری گروه خونی بین مادرونوزاد میباشد. حجم نمونه شامل ۱۰۰ نوزاد بود جمعیت مورد مطالعه شامل نوزادان ترم وسالم بدون عارضه بود که به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول را به عنوان شاهد در نظر میگیریم که این نوزادان تحت مراقبتهای معمول دوران نوزادی قرار میگیرندوبه مادر آموزشهای لازم درزمینه شیردهی ومراقبت از نوزاد داده خواهد شد.در این نوزادان روزانه (از روز اول تا پنجم بعداز تولد)از طریق دستگاه بیلی متر میزان بیلی روبین پوست اندازه گیری میشود. در گروه دوم علاوه بر اقدامات فوق توسط یک پرستار باتجربه وآموزش دیده در زمینه ماساژ نوزاد ،روزانه (ازروز اول تا پنجم تولد) بمدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه تحت ماساژ درمانی بر اساس پروتوکل دانشگاه میامی آمریکا قرار میگیرند. مطالعه در مدت یکسال انجام شده و پیامد اصلی آن اثر ماساژبر کاهش سطح بیلی روبین میباشد روزانه تعداد دفعات دفع مکونیوم در طی ۲۴ ساعت گذشته ازمادر نوزاد سوال میشود و میزان بیلیروبین پوست نیز قبل از شروع ماساژ توسط دستگاه بیلی مترچک میشود

پاسخ دهید