دستگاههای سونوگرافی

313

سونوگرافی

سونوگرافی یکی از روش‌های تشخیص بیماری در پزشکی است. به این روش اکوگرافی، پژواک ‌نگاری و صوت ‌نگاری هم گفته می شود. این روش بر مبنـای امـواج مـاورا صـوتـی بـوده و بـرای بـررسـی بـافت های زیرجلدی مانند عضلات ، مفاصل ، تاندون ها و اندام های داخلی بدن و ضایعات آن ها استفاده مـی شـود. همچنیـن سـونوگرافی کاربردهای درمانی نیز دارد. امروزه یکی از ابزارهای مهم در تشخیص وضعیت جنین در دوران حاملگی استفاده از دستگاه سونوگرافی است درادامه پیشرفت کیفی اینگونه دستگاه‌ها، به تدریج امکان کنترل کامل دوره بارداری از ابتدا تا انتها و نیز تعیین مواردی مانند حاملگی‌های چندقلو و ناهنجاری‌های جنینی برقرار شد. از آن به بعد اولتراسونوگرافی تشخیصی در بسیاری از عرصه‌های پزشکی مورد استفاده واقع شد. از جمله در رشته‌های:قلب و عروق،  غدد، گوارش ، بیماری‌های زنان، مامایی و زایمان، بیماری‌های چشم، مجاری ادراری و تناسلی و بیهوشی.

اجزاء سو نوگرافی

 ‌دستگاه سو نوگرافی شامل اجزاء زیر است:

1- پروب

2- مانیتور، تصاویر منعکس شده از امواج صوتی را می  توان در آن مشاهده کرد.

عملکرد

در سونوگرافی، تصاویر با استفاده از امواج فراصوت (امواج صوتی با بسامد بالا و غیر قابل شنیدن) ایجاد می‌شوند. در این روش، وسیله‌ای به نام مبدل را بر روی پوست حرکت می‌دهند (در برخی موارد آن را به داخل منافذ بدن و راست روده وارد می‌کنند) و با آن امواج فرا صوت را به داخل بدن ارسال می‌کنند. هر کجا که بافت‌های با تراکم مختلف به هم می‌رسند یا هر جا که بافت کنار مایع قرار دارد‌، امواجی منعکس می‌شوند.

مبدل ، این امواج را دریافت و آن‌ها را به رایانه منتقل می‌کند تا تصاویری بر روی نمایش‌گر ایجاد شود. این تصاویر مرتب در حال تغییر هستند و  از این رو می‌توان حرکت را هم مشاهده کرد. پزشکان اغلب از سونوگرافی برای مشاهده جنیـن در رحـم یـا دیـواره‌هـا و دریچـه‌هـای قلـب یـا شنـاسایی ناهنجاری‌هایی همچون مشکلات کبد و کیسه صفرا و کیست و سنگ ادراری استفاده می‌کنند.

انواع دستگاه

پیشـرفـت‌هـای انجـام گـرفتـه در تکنـولـوژی اولتـراسـوند، شامل اولتراسوند سه‌بعدی  (که اطلاعات امواج صوتی را در قالب تصاویر سه بعدی درمی‌آورد)، چهاربعدی که نوعی از سه بعدی است و همزمان، حرکت را در زمان اصلی به نمـایـش مـی‌گـذارد و سـونـوگـرافـی داپلـر کـه مـی‌تـوانـد بخشـی از یـک بـررسی اولتراسوندی باشد.   یک روش مخصوص اولتراسوند  جریان خون را در طول رگ‌های بدن، شامل شریان و وریدهای اصلی در شکم، اندام‌ها و گردن، ارزیابی می‌کند

سو نوگرافی داپلر رنگی

یکی دیگر از انواع سونوگرافی، سو نو گرافی داپلر رنگی است . این روش که جهت و سرعت جریان خون را نشان می‌دهد، برای شناسایی مشکلاتی همچون تنگی سرخرگ‌ها یا لخته‌های سیاهرگی به کار می‌رود.

مزایا، معایب و محدودیت‌ها

سـونـوگرافی، روشی غیرتهاجمی و اغلب بدون درد است (چون در آن از سوزن یا تزریقی استفاده نمی‌شود.) به طور گسترده، در دسترس  و همچنین به راحـتــی قــابــل اسـتـفــاده اسـت و نـسـبـت بـه سـایـر روش‌هـای تـصـویـربـرداری، کم‌هزینه‌تر است. از طرف دیگر، اشعه‌ای در آن استفاده نمی‌شود و در ‌ضمن تصاویری ارائه می‌دهد که نسبت به تصاویر حاصل از x-ray، کیفیت بالاتری دارد. از سویی، مشکلات سلامت ایجاد نمی‌کند و اگر لازم باشد، می‌تواند بارها تکرار شود.

گفتگو ها313 دیدگاه

 1. بازتاب : Arie Baisch

 2. بازتاب : Cory Chase

 3. بازتاب : Madelyn Monroe MILF Porn

 4. بازتاب : Lila Lovely Thanksgiving

 5. بازتاب : bestdomainportfolio

 6. بازتاب : Personal Statement Writing

 7. بازتاب : moisturize foot

 8. بازتاب : Click Here

 9. بازتاب : Click Here

 10. بازتاب : Click Here

 11. بازتاب : Click Here

 12. بازتاب : Click Here

 13. بازتاب : Click Here

 14. بازتاب : Click Here

 15. بازتاب : Click Here

 16. بازتاب : Click Here

 17. بازتاب : Click Here

 18. بازتاب : Click Here

 19. بازتاب : Click Here

 20. بازتاب : Click Here

 21. بازتاب : Click Here

 22. بازتاب : Click Here

 23. بازتاب : Click Here

 24. بازتاب : Click Here

 25. بازتاب : no code robotics

 26. بازتاب : Click Here

 27. بازتاب : no code robotics

 28. بازتاب : Click Here

 29. بازتاب : Reputation Defenders

 30. بازتاب : Click Here

 31. بازتاب : Click Here

 32. بازتاب : Click Here

 33. بازتاب : Click Here

 34. بازتاب : Click Here

 35. بازتاب : Click Here

 36. بازتاب : Click Here

 37. بازتاب : Click Here

 38. بازتاب : Click Here

 39. بازتاب : Click Here

 40. بازتاب : Click Here

 41. بازتاب : Click Here

 42. بازتاب : Click Here

 43. بازتاب : Click Here

 44. بازتاب : Click Here

 45. بازتاب : Click Here

 46. بازتاب : Click Here

 47. بازتاب : Click Here

 48. بازتاب : Click Here

 49. بازتاب : grand rapids dentist

 50. بازتاب : Click Here

 51. بازتاب : Click Here

 52. بازتاب : Click Here

 53. بازتاب : Click Here

 54. بازتاب : https://gquery.org/

 55. بازتاب : Click Here

 56. بازتاب : Click Here

 57. بازتاب : Click Here

 58. بازتاب : 카지노사이트정보

 59. بازتاب : Click Here

 60. بازتاب : Click Here

 61. بازتاب : Click Here

 62. بازتاب : Click Here

 63. بازتاب : Click Here

 64. بازتاب : Click Here

 65. بازتاب : Click Here

 66. بازتاب : Click Here

 67. بازتاب : earn karo

 68. بازتاب : Click Here

 69. بازتاب : Click Here

 70. بازتاب : Click Here

 71. بازتاب : Click Here

 72. بازتاب : Click Here

 73. بازتاب : Click Here

 74. بازتاب : Click Here

 75. بازتاب : Click Here

 76. بازتاب : Click Here

 77. بازتاب : Click Here

 78. بازتاب : Click Here

 79. بازتاب : 하이 롤러 카지노

 80. بازتاب : 최고의 온라인 카지노

 81. بازتاب : premium-domain-broker

 82. بازتاب : domain-broker

 83. بازتاب : business blogs

 84. بازتاب : how to choose a cardano stake pool

 85. بازتاب : running bottoms

 86. بازتاب : Google reviews

 87. بازتاب : reputation defenders

 88. بازتاب : 2023 Books

 89. بازتاب : funeral directory

 90. بازتاب : social security number

 91. بازتاب : burial place

 92. بازتاب : IRA Empire

 93. بازتاب : today live football betting in play

 94. بازتاب : National Chi Nan University

 95. بازتاب : future university egypt

 96. بازتاب : افضل جامعة في مصر

 97. بازتاب : Business administration degrees in Egypt

 98. بازتاب : MBA scholarships in Egypt

 99. بازتاب : Political science

 100. بازتاب : Future University in Egypt

 101. بازتاب : Educational Activities for faculty of pharmacy at future university

 102. بازتاب : Vortex

 103. بازتاب : Faculty of dentistry

 104. بازتاب : Accredited private dental faculty

 105. بازتاب : student projects

 106. بازتاب : Department of Computer Engineering

 107. بازتاب : Arab University Rankings

 108. بازتاب : Deputy Chairman of the Board of Trustees

 109. بازتاب : Prof. Esraa Esmat

 110. بازتاب : Petroleum Engineering

 111. بازتاب : وظائف خريجي ماجستير إدارة الأعمال في مصر

 112. بازتاب : Campus visits and interviews for future university

 113. بازتاب : Personal statement for future university

 114. بازتاب : بيان شخصي لجامعة المستقبل

پاسخ دهید