دستگاه ساکشن

0

                                            

 سـاکـشـن (suction)

سـاکـشـن بـه مـعـنـی مکش یا جذب به وسیله مکیدن است.  از این وسیله برای خارج کردن مایعات مترشحه در نتیجه شکاف ایجاد شده برای جراحی ها و نیز هر جا که حجم مایعات خارج شده از بدن بیمار بالا باشد استفاده می شود . به همین دلیل این وسیله از کثیف ترین تجهیزات مورد استفاده در مراکز درمانی است. لوله های ساکشن از جنس پلاستیک ضد جرقه می باشد .

اجزاءتشکیلدهندهدستگاهساکشن:

 موتورالکتریکی

مولدفشارمنفی

مخزن جمع آوری مایعات

فیلترهای تصفیه

مانومتر

طرز کار دستگاه ساکشن

جهت ایجاد فشار منفی مورد نیاز ، ساکشن ها از سـیـسـتـم هـای مـخـتـلـفـی بـهـره مـی بـرنـد. بـرخـی از ساکشن‌ها از پمپ های روغنی استفاده می کنند . برخی دیگر هم از سیلندرهایی استفاده می کنند که نیـاز بـه روغـن ندارند. برخی دیگر هم از اختلاف فشار ایجاد شده توسط اکسیژن متراکم در مخازن اکسیـژن جهـت ایجـاد فشار منفی و مکش مناسب استفـاده می کنند. نوع اخیر عموما  به همراه ست اکسیژن موجود در آمبولانس ها و دیگر ست  های کمـک هـای اولیـه عرضه شده و جهت استفاده در مواقع بحرانی به کار می رود.

احتیاط

1-قبل از اینکه مخزن ساکشن پر شود و مایعات به داخـل مـوتور آن نفوذ کند ، حتما مخزن آن تخلیه شود.

2 – فیلترهای ساکشن  حداقل هر  6ماه یک بار تمیز  یا در صورت امکان تعویض شود.

3 – ساکشن های روغنی ، هر ماه یک بار سطح روغن داخل موتور بررسی شده و در صورت کم شدن ، با استفاده از روغن مناسب جایگزین شود. بـرای ایـن کـار مـی تـوان از روغـن هـای اتـومـاتـیـک مخصوص ماشین استفاده کرد.

کمک های فنی

واحد مکش

ابزار مورد نیاز / تجهیزات و قوانین مرجع

1. خلاء سنج (tol. ±5٪) افسردگی از 0 تا 250 میلی متر جیوه

(1mmHg=0.0013 atm or bar  , 0.1333 kpa , 1.359 cmH2O )

این ابزار می تواند حتی برای یک خلاء بالاتر از 250 میلی متر جیوه است، اما در این مورد باید آن را قادر به اندازه گیری خلاء کم باشد.

2- تستر جریان هوا (5٪±tol.) برای یک جریان هوای آزاد از 1 تا 15/10لیتر بر دقیقه (و یا 600/1000/1 ساعت).

3- مولتی (1٪±.tol) بودند.

4- تستر جریان نشتی LFاندازه گیری و حفاظت از اجاق مقاومت رسانا (ابزار باید قادر به ایجاد اندازه گیری با توجه به قوانین ایمنی بین المللی برای جریانهای نشتی LFو اجاق حفاظت انجام).

5- بسیاری از شرکت هایی که تولید این نوع از اقلام، به عنوان مثال BENDER، مترون، زیست فناوری و غیره وجود دارد.

6- قوانین مرجع عبارتند از: IEC 601-1 (EN 60601-1) and ISO 10079-1

شرح عمومی

واحد مکش پزشکی دستگاه با 3 بخش کلی است:

الف – پمپ خلاء برق(AS 130نیز با یک برد الکترونیکی است که اجازه می دهد تا به رفع زمان فعال سازی حساب کاربری “فعال ارائه زمان / زمان منفعل”)

ب- سیستم های خلاء (لوله خلاء، اتصالات داخلی و کنترل خلاء)

ج- این فیلتر های حفاظتی (در صورتی استفاده می شود)، لوله های داخلی و خارجی لوله، از جمله ارتباطات / بطری / دستگاه سرریز.

بنابراین سیستم، ، باید مهر و موم شده و عاری از انسداد(هر گونه نشت جلوگیری برای رسیدن به حداکثر خلاء مورد نظر / جریان)

(انسداد اجازه می دهد تا واحد برای رسیدن به حداکثر خلاء، اما می تواند جریان آسپیراسیون کاهش).

تعمیر و نگهداری عادی

برای استفاده از واحد جزئیات برای هر مدل تعمیر و نگهداری عادی در دستورالعمل خاص تعمیر و نگهداری در صورت درست عمل نمی کند

3 امکان وجود دارد:

1) این واحد به دلیل یک شکست برق کار نمی کند.

2) واحد در نظر گرفته شده مغایر از آسپیراسیون ظرفیت است.

با توجه به قوانین بین المللی، یک واحد مکش خلاء کم / جریان کم وقتی که به خلاء می رسد  حداقل 60 KPAو در جریان هوای آزاد حداقل 20 لیتر بر دقیقه اندازه گیری شده به مفصل های اسبرت مکش از بطری.

3) در این واحد کار نمی کند چرا که مکش تا حدی مسدود شده و یا به طور کامل شکسته شده است.

بررسی دستگاه مکش:

1) بررسی با استفاده از مولتی متر:

•تامین و سیستم های لوله کشی، فیوز (نگاه کنید به: اطلاعات فنی بر روی برچسب)

•سوئیچ عمومی و سوئیچ کار (کار ​​صحیح برد الکترونیکی – تنها وزارت دفاع AS130)

•اتصالات الکتریکی داخلی و گروه پمپ مکش

2) با استفاده از دستگاه خلاء و / یا دستگاه جریان، بررسی کنید که مدار هیچ نشتی یا انسداد (شما باید برای بررسی هر تک جزئی در صورت لزوم آن را به استثنای از مدار). یک روش خوب این است که از طریق گروه مکش به طور مستقیم به بررسی ظرفیت مکش آن، و بنابراین، پس از وصل آن به مدار، انجام آزمایش مشابه در تمام نقاط مدار است.

به یاد داشته باشید که با انسداد (برای مثال فیلتر باکتریایی مانع) به نظر می رسد این واحد به طور منظم کار می کند، اما واقعا آن را دارای ظرفیت مکش بسیار کم (و یا حتی هیچ چیز).

3) اگر مشکل انسداد احتمالی از گروه مکش است، به روش زیر عمل می کنند:

باز کردن پیچ است که مسدود کردن بخشی از مکش، جداسازی قطعات تمام قطعات داخلی، تمیز کردن آنها و در صورت لزوم در حال تغییر آنها. احیای دستگا گروه، لطفا توجه داشته باشید که پیچ باید یکنواخت قلاب شود.

4) اگر گروه مکش به طور کامل شکسته شده، باید آن را از مدار مکش قطع، جدا، تغییر و متصل به مدار ساکشن کنید.

5) در پایان مداخله فنی (اتصال به لوله مکش اولین تستر خلاء را، سپس تستر جریان) بررسی کار طبیعی واحد (خلاء در نظر گرفته شده و یا جریان) و بنابراین، به منظور مطمئن شوید که در جداسازی قطعات و احیای دستگاه شرایط خطر الکتریکی ساخته نشده اند، آزمون در نشت های LFو از قلب حفاظت انجام با استفاده از تستر خاص (روش اجرای این آزمون باید آنهایی که مشخص شده در قوانین بین المللی ایمنی نسبی ISO10079-1).

پاسخ دهید