رادیوگرافی دیجیتال

0

سیستم رادیوگرافی سی ار (CR – Cassette Based Image Storage Phosphor) :  این سیستم در گروه سیستم های رادیوگرافی دیجیتال غیر مستقیم (Indirect Digital Radiography) قرار می گیرد البته اصول ثبت تصاویر در دستگاههای CRمانند دستگاههای آنالوگ می باشد و تنها در کارتخوان تصاویر دیجیتال می شوند به همین دلیل معمولا آسانترین روش برای تبدیل سیستمهای آنالوگ ( فیلم ) به سیستمی نیمه دیجیتال استفاده و جایگزینی برخی تجهیزات با سیستم CRمی باشد .

روش کار در دستگاههای CRبدین صورت است که بجای کاست حاوی فیلم ، از کاست CRکه حاوی صفحه ای از فسفر می باشد برای عکس برداری استفاده می شود . این صفحه از لایه های محافظ در برابر ضربه ˛ فسفر حساس به نور و لایه منعکس کننده تشکیل شده است .

با اعمال اکسپوز ، نقاط مختلف صفحه متناسب با انرژی فوتونهای جذب شده ، انرژی دریافت میکنند . با قرار گرفتن کاست در کارتخوان (Scanner) و تابش باریکه لیزر به تک تک این نقاط و طی نمودن طول خطوط توسط لیزر ، انرژی جذب شده ذرات بصورت نور ساطع میشود که توسط لامپ مخصوص (photo-multiplier tube) دریافت و سیگنال حاصل وارد مبدل آنالوگ به دیجیتال شده ، تصویر دیجیتالی ایجاد می شود این کارتخوان بصورت مستقیم فایل تصویر را به کامپیوتر مربوطه ارجاع می دهد تا در نهایت عملیات مقتضی در مورد آن انجام شود . بعد از آشکار شدن تصویر نهفته در فسفر ، کارتخوان آنرا جهت جذب اشعه در آینده آماده می کند ( به اصطلاح آنرا پاک می کند ).

از مشکلات سیستم رادیوگرافی سی ار  CR میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

● کاهش ناچیز دوز اشعه برای ایجاد یک تصویر مشخص به نسبت دیگر سیستمهای دیجیتال

● کمتر بودن سرعت ایجاد تصاویر به علت ماهیت کاست . البته این زمان در مقایسه با رادیوگرافی آنالوگ بسیار کوتاهتر شده

● نداشتن امکان پیشنمایش تصاویر

● کیفیت به نسبت کمتر تصاویر در مقایسه با سیستمهای دیگر دیجیتال

● از همه مهمتر عمر به نسبت کمتر کاست های CR. زیرا علاوه براینکه این کاستها برای تعداد محدودی اکسپوز طراحی شده اند از حساسیت بالایی نیز برخوردارند و در جابجایی نیازمند دقت زیادی هستند .

پاسخ دهید