راهنمای سریع یا Quick Reference

0

راهنمای سریع یا Quick Reference

جهت بازنگری به مقوله کاربری صحیح از دستگاههای پزشکی پرکاربرد مراکز درمانی ,راهنمای سریع یا Quick Reference تهیه گردیده است .راهنمای کاربری سریع حاوی اطلاعاتی جهت بکارگیری سریع از فانکشنهای پر مصرف و همچنین نصب قطعات مصرفی و رفع آلارمهای رایج و اپراتوری میباشد که بطور متداول در هنگام تولید دستگاه تهیه و به دستگاه نصب میگردد ویا ترجمه گردیده و بصورت لامینت شده در اختیار بخشهای بیمارستان قرار میگیرد و به دلیل اهمیت موضوع یکی از آیتمهای اعتبار سنجی بیمارستانها وجود این اطلاعات در کنار دستگاه میباشد . تعدادی از این نوع راهنما توسط کارشناسان سایت  تدوین وترجمه گردیده و در اختیار کاربران قرار داده میشود.
پریوش علیخانی کارشناس تجهیزات پزشکی

پاسخ دهید