راهنمای نگهداری دستگاه ونتیلاتور

0

معمولا کاربران دستگاه ونتیلاتور که غالبا پرستاران و متخصصین بیهوشی هستند . برای ست کردن و نگهداری دستگاه در هر بار بکارگیری از دستگاه با مشکلاتی مواجه هستند که توجه به نکاتی که در متن زیر آمده باعث میشود دستگاه همواره در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد

.

پاسخ دهید