ساخت بانداژ هوشمند

102

محققان بانداژ هوشمندی ساخته اند که وجود عوامل عفونت زا در محل جراحت را با تغییر رنگ خود نشان می دهد.
تصویر بانداژ با قابلیت تغییر رنگ ساخته شد

عفونت های باکتریایی از جمله خطراتی محسوب می شود که روند ترمیم بافت های آسیب دیده را به تأخیر می اندازد اما حالا به لطف نوآوری محققان دانشگاه «Bath» بریتانیا می توان امیدوار بود که با استفاده از نوعی پوشش بهداشتی هوشمند وجود عوامل عفونت زا را در همان مراحل ابتدایی شکل گیری تشخیص داد.

این باند هوشمند به گونه ای ساخته شده که درصورت وجود عفونت در محل زخم، به رنگ سبز فلورسنت در می آید. بدین ترتیب پزشک به راحتی تشخیص می دهد که اتفاقی ناگوار در محل زخم در حال وقوع است.

این بانداژ نوعی ماده ژل مانند و ریزکپسول های حاوی رنگدانه های غیرسمی فلورسنت در خود دارد که در واکنش به تجمع عوامل باکتریایی که موجب عفونت زخم می شوند، فعال شده و موجب تغییر رنگ آن می شوند.
این فناوری جدید هنوز وارد مرحله آزمایش کلینیکی بر روی انسان نشده است اما محققان امیدوارند که با استفاده از آن نیازی به تجویز آنتی بیوتیک ها نیز نبوده و وجود عفونت را در همان مراحل اولیه تشخیص داد.

استفاده از این بانداژ جدید برای کمک به بهبود سریعتر بیمارانی که دچار سوختگی شده اند از جمله کاربردهای مهمی است که برای آن در نظر گرفته شده است.
محققانی که این پروژه را به پیش می برند به تازگی کمک مالی نیز از شورای تحقیقات پزشکی بریتانیا دریافت کرده و امیدوارند که آزمایش های کلینیکی آن را از سال ۲۰۱۸ آغاز کنند.

گفتگو ها102 دیدگاه

 1. بازتاب : Leandro Farland

 2. بازتاب : Beverly Bultron

 3. بازتاب : Lila Lovely Thanksgiving

 4. بازتاب : MILF City

 5. بازتاب : domain-name

 6. بازتاب : Assignment Paper Help

 7. بازتاب : Assignment Help Online

 8. بازتاب : Student Assignment Help

 9. بازتاب : valentine pillow

 10. بازتاب : pure organic calendula

 11. بازتاب : valentine pillow

 12. بازتاب : Click Here

 13. بازتاب : Click Here

 14. بازتاب : Click Here

 15. بازتاب : Click Here

 16. بازتاب : Click Here

 17. بازتاب : Click Here

 18. بازتاب : Click Here

 19. بازتاب : Click Here

 20. بازتاب : Click Here

 21. بازتاب : Click Here

 22. بازتاب : Click Here

 23. بازتاب : Click Here

 24. بازتاب : Click Here

 25. بازتاب : Click Here

 26. بازتاب : Click Here

 27. بازتاب : Click Here

 28. بازتاب : Click Here

 29. بازتاب : Click Here

 30. بازتاب : Click Here

 31. بازتاب : Click Here

 32. بازتاب : Click Here

 33. بازتاب : Click Here

 34. بازتاب : Click Here

 35. بازتاب : Click Here

 36. بازتاب : fundamentals of robotics

 37. بازتاب : remote control robotics

 38. بازتاب : remote control robotics

 39. بازتاب : Click Here

 40. بازتاب : Reputation Defenders

 41. بازتاب : Reputation Defenders

 42. بازتاب : Click Here

 43. بازتاب : Click Here

 44. بازتاب : Click Here

 45. بازتاب : Click Here

 46. بازتاب : Click Here

 47. بازتاب : Click Here

 48. بازتاب : Click Here

 49. بازتاب : Click Here

 50. بازتاب : Click Here

 51. بازتاب : Click Here

 52. بازتاب : Click Here

 53. بازتاب : Click Here

 54. بازتاب : Click Here

 55. بازتاب : Click Here

 56. بازتاب : Click Here

 57. بازتاب : lustige geschenke für frauen

 58. بازتاب : Click Here

 59. بازتاب : Click Here

 60. بازتاب : Click Here

 61. بازتاب : grand rapids teeth whitening

 62. بازتاب : grand rapids dentist

 63. بازتاب : Click Here

 64. بازتاب : https://gquery.org/

 65. بازتاب : Click Here

 66. بازتاب : Click Here

 67. بازتاب : Click Here

 68. بازتاب : Click Here

 69. بازتاب : Click Here

 70. بازتاب : Click Here

 71. بازتاب : Click Here

 72. بازتاب : 카지노사이트검증

 73. بازتاب : Click Here

 74. بازتاب : Click Here

 75. بازتاب : Click Here

 76. بازتاب : Click Here

 77. بازتاب : Click Here

 78. بازتاب : Click Here

 79. بازتاب : Click Here

 80. بازتاب : Click Here

 81. بازتاب : Click Here

 82. بازتاب : Click Here

 83. بازتاب : Click Here

 84. بازتاب : Click Here

 85. بازتاب : Click Here

 86. بازتاب : Click Here

 87. بازتاب : Click Here

 88. بازتاب : Click Here

 89. بازتاب : Click Here

 90. بازتاب : Click Here

 91. بازتاب : Click Here

 92. بازتاب : Click Here

 93. بازتاب : 카지노 리뷰 및 평가

 94. بازتاب : 라이브 딜러 카지노

 95. بازتاب : best-domains

 96. بازتاب : best-domains

 97. بازتاب : best book for business startup

 98. بازتاب : Google reviews

 99. بازتاب : reputation defenders

 100. بازتاب : 2023 Books

 101. بازتاب : online memorial

 102. بازتاب : deceased

پاسخ دهید