گاما نایف

0

گامانایف چیست؟

گامانایف نوعی روش عمل مغز با اشعه (Radio surgery) است که طی آن پزشکان ضایعات عمیق مغزی را بدون نیاز به جراحی و باز کردن جمجمۀ بیمار، درمان می‌کنند. این فناوری بسیار پیشرفته این امکان را می‌دهد که حتی عمیق‌ترین بخش‌های مغز را که با جراحی معمولی امکان دسترسی به آن وجود ندارد تحت درمان قرار دهند. در این روش در یک جلسه، صدها شعاع گاما که از یک منبع کبالت ساطع می‌شود و به‌ صورت متمرکز به تومور تابانده می‌شود.

این تابش به صورتی است که بافت‌های نرمال و حیاتی مغز حداقل اشعۀ ممکن را دریافت نموده و آسیبی نمی‌بینند. گامانایف دستگاهی است با هندسه خاص، با 201 چشمۀ کبالت 60 رادیواکتیو، که هر یک دارای هدایت گر جداگانه‌ای بوده و به گونه‌ای طراحی شده است که پرتو خروجی حاصل از چشمه‌ها در یک نقطه متمرکز می‌شوند. با قرار دادن نقطۀ تحت درمان در مرکز هلمت درمان دستگاه، بیشترین تاثیر در ناحیه مورد نظر اعمال می‌شود، و کمترین میزان اشعه به بافت‌های سالم می‌رسد .

چه بیماری‌هایی با روش گامانایف درمان می‌شوند؟

۱. تومورهای خوش‌خیم مغزی :

– آکوستیک نوروما/ شوانوما (Acoustic Neuromas)

– مننژیوما (Meningioma)

– آدنوم‌های هیپوفیز ( Pituitary tumors)

– همانژیوبلاستوما (Hemangio blastomas)

– کوردوما (Chordomas)

– تومورهای پینه‌آل (Pineal tumors)
۲. تومورهای بدخیم مغزی

– متاستاز (Metastases)

– تومورهای گلیال ( Glial tumors)

– ملانوم چشمی (Ocular melanomas)

– کرانیوفارنژیوما
۳. ناهنجاری‌های عروقی مغز

– ناهنجاری‌های شریانی وریدی (AVM , AVF)

– ناهنجاری‌های کاورنوس (Cavernous Malformations)

– بیماری‌های عملکردی اعصاب (Functional Disorders)

– دردهای مقاوم به درمان (Intractable pain)

– نورالژی عصب تری‌ژمینال (Trigeminal neuralgia)

پاسخ دهید