تکنولوژی درمان سنگ توسطESWL

153

تکنولوژی درمان سنگ توسطESWL:

تا قبل از سال 1980  درمان با جراحی صورت میگرفت. تکنولوژیهای پیشنهادی شامل ESWLو uterescopyدرمان را متحول نمود.

Extracorporeal ShockWave Lithotripsy(شکستن سنگ توسط امواج شوک از خارج  بدن) رویه ای است که در آن سنگها به قطعات کوچک توسط امواج شوک خرد میشوند. این قطعات کوچک سپس میتوانند خود بخود دفع شوند. با این روش غیر تهاجمی بیمار از شر سنگها بدون مداخله جراحی و روشهای اندوسکوپی راحت میشود.

همه ی ماشینهای lithotripsy(سنگشکن) از 4 قسمت اصلی تشکیل شده اند:

1)    منبع انرژی(shockwave Generator) 

2)    سیستم فوکوس(کانونی)

3)    یونیت تصویر برداری (imaging or Localization unit)

4)    مکانیسم کوپلینگ(اتصال

منبع انرژی:

اساس تمامی shockwave Generatorها بر مبنای اصل هندسی بیضی است. امواج شوک در نقطه کا نونی اول  ( یعنی F1که در نیمه بیضی است) درست میشوند وبه نقطه کانونی دوم هدایت میشوند (F2که درون بیمار است) . ناحیه کانونی قسمتی از F2است که موج شوک متمرکزشده است.3 روش ایجاد موج شوک، الکتروهیدرولیک ، پیزو الکتریک و انرژی الکترومغنا طیسی است.

_ انرژی الکترو هیدرولیک:

این روش متداولترین روش بکار گرفته شده برای ایجاد امواج شوک است. دشارژ الکتریکی یک جریانHigh Voltageدر عرض الکترودی بنام الکترودSpark-gap که در یک ظرف محتوی آب واقع شده ایجاد می کند. این دشارژ یک موج شوک به شکل پالس های فشار تولید میکند و بخشی از دستگاه به نامellipsoid(بیضی) امواج شوک را فوکوس میکند تا سنگها پودر شوند.

انرژی پیزوالکتریک :

 بین 100 تا 1000 تا پیزو کریستال یا سرامیک کریستال در ظرف محتوی آب قرار میگیرند. این کریستالها با پالسهای الکتریکی پر انرژی تحریک میشوند. این کار سبب لرزه یا انبساط کریستال ها میشود که سبب ایجاد امواج شوکی میشود که میتوانند در آب انتشار پیدا کنند.

انرژی الکترومغنا طیس:

یک جریان الکتریکی به یک کویل الکترومغنا طیسی که روی یک سیلندر پر از آب نصب شده اعمال میشود. میدان مغناطیسی سبب میشود که پوسته فلزی مجاور توسط کویل ریپل کند و حرکت سریع پوسته باعث میشود که یک موج شوک شکل دار(shaped shockwave) ایجاد شود.

نحوه تولید امواج تکانه ای:

قسمت پرفشار 2 دیر تر از نقطه کم فشار1 ایجاد می شود، اما با سرعت بیشتری حرکت کرده وباعث جلو کشیدن شکل موج می شود.

سیستم فوکوس:

تمامی shockwave lithotripsorها نیاز به یک سیستم کانونی به منظور متمرکز کردن و هدایت امواج شوک به سنگ(واقع در F2) دارند تا پودر شدن (fragmentation)رخ دهد.

•       سیستمهای الکتروهیدرولیک ازاصل بیضیبرای هدایت انرژی که از الکترود spark-gapدرست شده استفاده میکنند.

•       سیستمهای پیزو الکتریک کریستالهایشان را در یک ظرف نیمکره مانند(hemispheral dish)  ارنج میکنندتا انرژی تولید شده

به سمت یک نقطه کانونی هدایت شود.

•       سیستمهای الکترومغناطیسی از یک acousting lens(siemens system)(لنز شنوایی) یا از یک بازتابنده استوانه ای(cylindrical reflector) استفاده میکنند تا امواجشان را فوکوس کنند.

سیستم تعیین موقعیت(Localization system) :

از تصویر برداری برای تعیین موقعیت سنگ و قرارگیری امواج شوک روی آنها استفاده استفاده میشود:

1)       فلوروسکوپی

2)      اولتراسوند

فلوروسکوپی:

فواید:

•         استفاده از روش in-lineبرای ایجاد تصاویر، بدون توقف در طول درمان

•         تشخیص سنگهای کلیوی و ureteral

نواقص:

•         تابش یونیزه

•         ناتوانی در آشکار کردن سنگهای کوچک

گفتگو ها153 دیدگاه

 1. بازتاب : Beverly Bultron

 2. بازتاب : Lincoln Georgis

 3. بازتاب : Lila Lovely BBW

 4. بازتاب : Madelyn Monroe MILF

 5. بازتاب : domains

 6. بازتاب : organic scar

 7. بازتاب : personalized house warming gift

 8. بازتاب : sleep lotion

 9. بازتاب : Click Here

 10. بازتاب : Click Here

 11. بازتاب : Click Here

 12. بازتاب : Click Here

 13. بازتاب : Click Here

 14. بازتاب : Click Here

 15. بازتاب : Click Here

 16. بازتاب : Click Here

 17. بازتاب : Click Here

 18. بازتاب : Click Here

 19. بازتاب : Click Here

 20. بازتاب : Click Here

 21. بازتاب : Click Here

 22. بازتاب : Click Here

 23. بازتاب : Click Here

 24. بازتاب : Click Here

 25. بازتاب : Click Here

 26. بازتاب : Click Here

 27. بازتاب : Click Here

 28. بازتاب : Click Here

 29. بازتاب : Click Here

 30. بازتاب : Click Here

 31. بازتاب : Click Here

 32. بازتاب : spaceros

 33. بازتاب : robotics case study

 34. بازتاب : robots remote control

 35. بازتاب : Click Here

 36. بازتاب : Click Here

 37. بازتاب : Click Here

 38. بازتاب : Reputation Defenders

 39. بازتاب : Reputation Defenders

 40. بازتاب : Reputation Defenders

 41. بازتاب : Click Here

 42. بازتاب : Click Here

 43. بازتاب : Click Here

 44. بازتاب : Click Here

 45. بازتاب : Click Here

 46. بازتاب : Click Here

 47. بازتاب : Click Here

 48. بازتاب : Click Here

 49. بازتاب : Click Here

 50. بازتاب : Click Here

 51. بازتاب : Click Here

 52. بازتاب : Click Here

 53. بازتاب : Click Here

 54. بازتاب : Click Here

 55. بازتاب : grand rapids same day crowns

 56. بازتاب : grand rapids dentist

 57. بازتاب : Click Here

 58. بازتاب : Click Here

 59. بازتاب : Click Here

 60. بازتاب : Click Here

 61. بازتاب : Click Here

 62. بازتاب : https://gquery.org/

 63. بازتاب : Click Here

 64. بازتاب : Click Here

 65. بازتاب : Click Here

 66. بازتاب : Click Here

 67. بازتاب : 안전한카지노사이트

 68. بازتاب : Click Here

 69. بازتاب : Click Here

 70. بازتاب : Click Here

 71. بازتاب : Click Here

 72. بازتاب : Click Here

 73. بازتاب : Click Here

 74. بازتاب : Click Here

 75. بازتاب : Click Here

 76. بازتاب : Click Here

 77. بازتاب : Click Here

 78. بازتاب : Click Here

 79. بازتاب : Click Here

 80. بازتاب : Click Here

 81. بازتاب : Click Here

 82. بازتاب : Click Here

 83. بازتاب : Click Here

 84. بازتاب : Click Here

 85. بازتاب : Click Here

 86. بازتاب : 카지노 게임 온라인

 87. بازتاب : 라이브 딜러 카지노

 88. بازتاب : cheap-premium-domains

 89. بازتاب : domains

 90. بازتاب : cardano stake pool ranking

 91. بازتاب : how to get vc funding

 92. بازتاب : website for small business

 93. بازتاب : Google reviews

 94. بازتاب : reputation defenders

 95. بازتاب : 2023 Books

 96. بازتاب : funeral directory

 97. بازتاب : find people

 98. بازتاب : obituaries

 99. بازتاب : marriage records

 100. بازتاب : obituary

 101. بازتاب : IRA Empire

 102. بازتاب : football betting tips reddit

 103. بازتاب : Chirurgie Tunisie

 104. بازتاب : Chirurgie esthétique Tunisie

 105. بازتاب : Chirurgiens esthétique Tunisie

 106. بازتاب : National Chi Nan University

 107. بازتاب : future university egypt

 108. بازتاب : Community engagement

 109. بازتاب : Campus facilities

 110. بازتاب : Campus facilities

 111. بازتاب : top university egypt

 112. بازتاب : Sponsorship opportunities

 113. بازتاب : الجامعات الخاصة فى مصر

 114. بازتاب : Future University Egypt business programs

 115. بازتاب : Marketing program

 116. بازتاب : ماجستير في إدارة الأعمال

 117. بازتاب : Quality of life

 118. بازتاب : ما هي أهداف العلوم السياسية

 119. بازتاب : Faculty Building

 120. بازتاب : Ovens

 121. بازتاب : Pharmacy's Diploma

 122. بازتاب : Dissolution apparatus

 123. بازتاب : Digital electric balance

 124. بازتاب : fue

 125. بازتاب : Bachelor's degree in oral and dental medicine

 126. بازتاب : كلية طب الاسنان كام سنة

 127. بازتاب : Orthodontic treatment

 128. بازتاب : GPA Calculation

 129. بازتاب : what are the majors of the College of Engineering

 130. بازتاب : Get in Touch with Faculty of Engineering and tecnology

 131. بازتاب : Location Faculty of Engineering and tecnology

 132. بازتاب : Mechanical Engineering

 133. بازتاب : تنمية مستدامة

 134. بازتاب : Software Engineer

 135. بازتاب : Vision computer science

 136. بازتاب : Graduate Studies

 137. بازتاب : computer science department

 138. بازتاب : innovative

 139. بازتاب : top university in egypt

 140. بازتاب : fue

 141. بازتاب : Chairman of the Board of Trustees

 142. بازتاب : top university in egypt

 143. بازتاب : Architecture

 144. بازتاب : investment

 145. بازتاب : التعليم المستمر لطب الأسنان

 146. بازتاب : MBA courses in Egypt

 147. بازتاب : Diversity and inclusion

 148. بازتاب : Periodontal Continuing Education

 149. بازتاب : Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology

 150. بازتاب : MBA curriculum in Egypt

 151. بازتاب : برامج الدراسات العليا في جامعة المستقبل

 152. بازتاب : خطابات توصية لجامعة المستقبل

 153. بازتاب : عملية التقديم لجامعة المستقبل

پاسخ دهید