در حال مرور : مقالات مهندسی پزشکی

197

دستگاه پالس اکسی متر در بدن انسان بطور مداوم فعالیت های متا بولیک برای ادامه…ادامه

1025

فیزیولوژی اتوکلاو : اتوکلاو (Autoclave) از دو کلمه Auto به معنی خودکار و Clave به…ادامه

233

تهویه ی مکانیکی چیست؟ تهویه های مکانیکی وسایلی هستند که برای تنفس انسانها استفاده می…ادامه

3717

دیالیز (به انگلیسی: dialysis) فرایندی است که در آن ترکیب مواد حل شونده در یک…ادامه

299

اندازه گیریهای متعددی در ارتباط با انرژی حرارتی سیستم بیولوژیک قابل انجام است. شامل: دما،هدایت…ادامه

256

سانتریفوژ برگرفته از واژه لاتین Centrum به معنای مرکز و Fugere به معنای گریز است.…ادامه

342

مبانی ماموگرافی مـامـوگـرافـی انـجـام رادیـوگـرافـی از نـسـج نـرم پستـان‌هـا اسـت و عمـدتـا بـه منظـور شنـاسـایـی…ادامه

254

 دستگاه سونیکید صدای قلب جنین از هفته چهاردهم بارداری در خانم‌های لاغر و در هفته…ادامه

1 2 3 13