برچسب : تجهیزات پزشکی

1

دستگاه پالس اکسی متر در بدن انسان بطور مداوم فعالیت های متا بولیک برای ادامه…ادامه

0

فیزیولوژی اتوکلاو : اتوکلاو (Autoclave) از دو کلمه Auto به معنی خودکار و Clave به…ادامه

0

دیالیز (به انگلیسی: dialysis) فرایندی است که در آن ترکیب مواد حل شونده در یک…ادامه

0

سانتریفوژ برگرفته از واژه لاتین Centrum به معنای مرکز و Fugere به معنای گریز است.…ادامه

0

مبانی ماموگرافی مـامـوگـرافـی انـجـام رادیـوگـرافـی از نـسـج نـرم پستـان‌هـا اسـت و عمـدتـا بـه منظـور شنـاسـایـی…ادامه

0

 دستگاه سونیکید صدای قلب جنین از هفته چهاردهم بارداری در خانم‌های لاغر و در هفته…ادامه

0

آنالیز های خون که در آزمایشگاهها به سل کانتر معروفند، تعداد گلبول های قرمز…ادامه