برچسب : مهندسی پزشکی

602

گامانایف چیست؟ گامانایف نوعی روش عمل مغز با اشعه (Radio surgery) است که طی آن…ادامه

126

دستگاه پالس اکسی متر در بدن انسان بطور مداوم فعالیت های متا بولیک برای ادامه…ادامه

142

فیزیولوژی اتوکلاو : اتوکلاو (Autoclave) از دو کلمه Auto به معنی خودکار و Clave به…ادامه

367

دیالیز (به انگلیسی: dialysis) فرایندی است که در آن ترکیب مواد حل شونده در یک…ادامه

120

اندازه گیریهای متعددی در ارتباط با انرژی حرارتی سیستم بیولوژیک قابل انجام است. شامل: دما،هدایت…ادامه

158

مبانی ماموگرافی مـامـوگـرافـی انـجـام رادیـوگـرافـی از نـسـج نـرم پستـان‌هـا اسـت و عمـدتـا بـه منظـور شنـاسـایـی…ادامه