برچسب : گاما نایف

602

گامانایف چیست؟ گامانایف نوعی روش عمل مغز با اشعه (Radio surgery) است که طی آن…ادامه