بیوسنسورها

120

اندازه گیریهای متعددی در ارتباط با انرژی حرارتی سیستم بیولوژیک قابل انجام است.
شامل: دما،هدایت گرمایی و تشعشع گرمایی
دما متغییری فیزیولوژیک است که کیلینیکی اهمیت دارد و یکی از 4 علامت حیاتی اساسی است که در تشخیص کلینیکی بیماران استفاده می شود.

سنسور، مهم ترین جزء یک سیستم اندازه گیری دما است.

مشکل موجود در اندازه گیریهای پزشکی دما، نگهداشتن سنسور دما دردمای فیزیولوژیکی مورد اندازه گیری است. آسان ترین راه انجام این کار نگهداشتن سنسور دما در تماس مستقیم با ساختاری است که دمایش اندازه گیری می شود. این به تنهایی کافی نیست چرا که سنسور دما ممکن است دمای بافت در تماس با خود را تغییر دهد. مثلاً، چنانچه سنسور در ابتدا دمای کمتری نسبت به بافت اندازه گیری شونده داشته باشد زمانی که در تماس مستقیم با آن بافت قرار می گیرد، گرما از بافت به سنسور دما جریان می یابد.

سنسورهای معمول دما که در ابزارهای دقیق مهندسی پزشکی مورد استفاده اند عبارتند از:

– ترمیستور
– سنسورهای دمای مقاومت سیمی فلزی
– ترموکوپل
– نیمه هادی
حساس به دما مانند کریستال های مایع که خواص فیزیکیشان را دما تغییر می دهد.

از بین این موارد، ترمیستور معمول ترین سنسور دما در اندازه گیری مهندسی پزشکی است. این سنسور از اکسیدهای فلزی نیمه هادی تشکیل شده است که به اندازه ها و اشکال فیزیکی متنوعی درآورده می شوند. این اشکال از ترمیستورهای قیطانی خیلی کوچک که کروی هستند و قطرهایی به کوچکی mm1 دارند، گرفته تا دیسک های مسطح بزرگی که دارای قطر چند سانتی متر است، تنوع دارند

دماسنج الکترونیکی کلینیکی مثالی از یک ابزار دقیق اندازه گیری دما مبتنی بر ترمیستور است. سنسور این ابزار دقیق از یک پروب تشکیل شده که یک ترمیستور دارد. طراحی این پروب، عامل مهمی در عملکرد کل ابزار است.

سنسورهای متغییرهای دینامیک خون
سنسور فشار خون
سنسور جریان خون

سنسورفشار خون

اندزه گیری مستقیم فشار خون یک روش مهم مانیتورنگ دائم این متغییر در مراقبت های ویژۀ پزشکی است ، در این روش یک مبدل فشار خارجی را از نظر هیدرو استاتیکی با یک شریان اصلی تزویج می کنند،برای این کار یک سر کاتتر،که یک لولۀ کوچک انعطاف پذیر باز و پر از محلول نمکی فیزولوژیک است،را از پوست گذرانده و به مجرای یک شریان می رسانند. سر دیگر کاتتر به یک سنسور فشار متصل است. سیال داخل کاتتر فشار را از شریان به مبدل فشار انتقال می دهد تا در آنجا اندازه گیری شود.
فشار خون یک فشار متغییر با زمان است که از یک الگوی پیچیده بین فشار سیستونیک و دیاستولیک در فاصلۀ زمانی بین دو ضربان قلب پیروی می کند .

سنسور جریان خون

اندازه گیری جریان خون بسیار مورد توجه مهندسان پزشکی بوده است. سنسور نمی تواند تماس مستقیم با خون داشته باشد. چون منجر به تشکیل لخته و انسداد جریان خون می شود. بعضی سنسورها را روی کاتتر در جریان خون قرار دادهاند، ولی بیشتر مبدل های جریان مانند آنهایی که برای اندازه گیری جریان سیال داخل یک لوله به کار می روند در اینجا مناسب نیستند.
یکی از معمول ترین روش های اندازه گیری جریان خون، اندازه گیری الکترومغناطیسی جریان خون است. در این روش دور رگ تحت اندازه گیری قرار داده می شود که یک مدار مغناطیسی معادل دارد، این میدان عمود بر محور رگ از آن عبور می کند. و می توان آن را با یک آهنربای دایمی یا الکتریکی تولید نمود که آهنربای الکتریکی بیشتر مورد توجه است،زیرا می تواند میدانهای متغیر با زمان تولید نماید.

این روش اندازگیری جریان خون عمدتا در تحقیقات آزمایشگاهی به کار میرود . یک کاربرد متداول آن در اندازگیری حجم ضربه ای و برونده قلب است

بررسی سطح اکسیژن خون
با تغییر سطح اکسیژن خون، رنگ هموگلبین آن نیز تغییر یافته و این تراشه ها با داشتن یک منبع و یک آشکارساز نوری توانایی ردیابی و اندازه گیری تغییرات رنگ هموگلبین به هنگام تابش را خواهند داشت.

بیوسنسورهای گلوکز
موفق ترین بیوسنسورهای موجود در بازار است. بیماران مبتلا به دیابت نیاز به شیوه‌های مرسوم جهت پایش سطح گلوکز خود دارد. سنسورهای قابل کاشت و غیر تهاجمی در حال توسعه است، اما در حال حاضر در دسترس‌ترین شیوه بیوسنسور دستی است که یک قطره از خون را تحلیل می‌کند.
بیوسنسورهای طبیعت
از آنتی بادی‌ها به صورت گسترده به عنوان بیوسنسور استفاده می‌شود. آنتی بادی‌ها بیوسنسورهای پیشتاز در طبیعت است، به همین دلیل توسعه تستهای تشخیصی با استفاده از آنتی بادیها، یکی از زمینه‌های بسیار موفق در بیوفناوری است. شاید آشناترین مثال تست ساده‌ای است که برای تعیین گروه خونی استفاده میشود

گفتگو ها120 دیدگاه

 1. بازتاب : Beverly Bultron

 2. بازتاب : Cory Chase

 3. بازتاب : premium-domains

 4. بازتاب : Assignment Help USA

 5. بازتاب : Assignment Provider

 6. بازتاب : Assignment help

 7. بازتاب : Click Here

 8. بازتاب : Click Here

 9. بازتاب : Click Here

 10. بازتاب : Click Here

 11. بازتاب : Click Here

 12. بازتاب : Click Here

 13. بازتاب : Click Here

 14. بازتاب : Click Here

 15. بازتاب : Click Here

 16. بازتاب : Click Here

 17. بازتاب : Click Here

 18. بازتاب : Click Here

 19. بازتاب : Click Here

 20. بازتاب : Click Here

 21. بازتاب : Click Here

 22. بازتاب : Click Here

 23. بازتاب : Click Here

 24. بازتاب : Click Here

 25. بازتاب : Click Here

 26. بازتاب : Click Here

 27. بازتاب : Click Here

 28. بازتاب : Click Here

 29. بازتاب : Click Here

 30. بازتاب : Click Here

 31. بازتاب : Space ROS

 32. بازتاب : spaceros

 33. بازتاب : Click Here

 34. بازتاب : Click Here

 35. بازتاب : Click Here

 36. بازتاب : Reputation Defenders

 37. بازتاب : Click Here

 38. بازتاب : Click Here

 39. بازتاب : Click Here

 40. بازتاب : Click Here

 41. بازتاب : Click Here

 42. بازتاب : Click Here

 43. بازتاب : Click Here

 44. بازتاب : Click Here

 45. بازتاب : Click Here

 46. بازتاب : Click Here

 47. بازتاب : Click Here

 48. بازتاب : Click Here

 49. بازتاب : Click Here

 50. بازتاب : Click Here

 51. بازتاب : Click Here

 52. بازتاب : 40 geburtstag mann

 53. بازتاب : Click Here

 54. بازتاب : Click Here

 55. بازتاب : grand rapids dentist

 56. بازتاب : grand rapids teeth whitening

 57. بازتاب : grand rapids same day crowns

 58. بازتاب : Click Here

 59. بازتاب : Click Here

 60. بازتاب : https://gquery.org/

 61. بازتاب : Click Here

 62. بازتاب : Click Here

 63. بازتاب : Click Here

 64. بازتاب : Click Here

 65. بازتاب : Click Here

 66. بازتاب : Click Here

 67. بازتاب : Click Here

 68. بازتاب : Click Here

 69. بازتاب : Click Here

 70. بازتاب : Click Here

 71. بازتاب : Click Here

 72. بازتاب : Click Here

 73. بازتاب : online earning site

 74. بازتاب : Click Here

 75. بازتاب : Click Here

 76. بازتاب : Click Here

 77. بازتاب : Click Here

 78. بازتاب : Click Here

 79. بازتاب : Click Here

 80. بازتاب : Click Here

 81. بازتاب : Click Here

 82. بازتاب : Click Here

 83. بازتاب : Click Here

 84. بازتاب : Click Here

 85. بازتاب : 신뢰할 수 있는 카지노 사이트

 86. بازتاب : 최고의 온라인 카지노

 87. بازتاب : premium-domains-for-sale

 88. بازتاب : buy-premium-domains

 89. بازتاب : small business blogs

 90. بازتاب : Google reviews

 91. بازتاب : reputation defenders

 92. بازتاب : 2023 Books

 93. بازتاب : find people

 94. بازتاب : obituaries

 95. بازتاب : football betting tips

 96. بازتاب : Chirurgiens esthétique Tunisie

 97. بازتاب : Chirurgiens esthétique Tunisie

 98. بازتاب : National Chi Nan University

 99. بازتاب : ما هي اقدم جامعة خاصة في مصر

 100. بازتاب : افضل جامعة في مصر

 101. بازتاب : كلية التجارة وإدارة الأعمال

 102. بازتاب : MBA in Future university in egypt

 103. بازتاب : Social Justice

 104. بازتاب : Bachelor's degree in oral and dental medicine

 105. بازتاب : كلية طب الاسنان

 106. بازتاب : Future University

 107. بازتاب : Dental Certification

 108. بازتاب : research and cultural renaissance

 109. بازتاب : تغيير التخصص

 110. بازتاب : Elective Courses

 111. بازتاب : Webmaster

 112. بازتاب : Dr. Hisham Qatamesh

 113. بازتاب : awarding joint degrees

 114. بازتاب : celebrates the New Year

 115. بازتاب : دورات ماجستير إدارة الأعمال في مصر

 116. بازتاب : العقاقير

 117. بازتاب : التعليم المستمر لطب الأسنان

 118. بازتاب : ما هي افضل الكليات الخاصه

پاسخ دهید