برچسب : مهندسی پزشکی

186

گامانایف چیست؟ گامانایف نوعی روش عمل مغز با اشعه (Radio surgery) است که طی آن…ادامه

1

دستگاه پالس اکسی متر در بدن انسان بطور مداوم فعالیت های متا بولیک برای ادامه…ادامه

0

فیزیولوژی اتوکلاو : اتوکلاو (Autoclave) از دو کلمه Auto به معنی خودکار و Clave به…ادامه

0

دیالیز (به انگلیسی: dialysis) فرایندی است که در آن ترکیب مواد حل شونده در یک…ادامه

0

اندازه گیریهای متعددی در ارتباط با انرژی حرارتی سیستم بیولوژیک قابل انجام است. شامل: دما،هدایت…ادامه

0

مبانی ماموگرافی مـامـوگـرافـی انـجـام رادیـوگـرافـی از نـسـج نـرم پستـان‌هـا اسـت و عمـدتـا بـه منظـور شنـاسـایـی…ادامه